Kontakt

Sídlo společnosti

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 264/18
669 02 Znojmo

tel: +420 956 785 111
e-mail: pojisteni@s-servis.cz

Více informací

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás !

Aktuálně

Sdělení předsedy představenstva

V Praze, 25. 9. 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás informoval o realizované změně v nastavení dosavadní spolupráce s Vámi a z toho plynoucím cíli - posílit naše dosavadní obchodní aktivity v oblasti pojištění v obou leasingových společnostech patřících do Finanční skupiny České spořitelny – sAutoleasing, a.s. a Erste Leasing a.s., který na trhu funguje pod značkou Leasing České spořitelny.

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla.
Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených.
Pojištění nabízí pojistnou ochranu v základním limitu 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35.000.000,- Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.
Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vyjma pojistných podmínek definovány ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištěný má nárok, aby za něho pojistitel uhradil:

  • škody na zdraví, nebo škody vzniklé usmrcením,
  • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, jestliže fyzická osoba pozbyla schopnosti ji opatrovat,
  • škody z ušlého zisku, účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároku z pojištění.

Doplňková pojištění

  • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
  • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
  • pojištění zavazadel
  • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
  • pojištění asistenčních služeb
  • pojištění pro případ živelní události
  • havarijní pojištění

Výši pojistného ovlivňuje:
kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.)
zdvihový objem, výkon motoru, celková hmotnost
zvolený limit pojistného plnění
segmentační kriteria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.)
předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)


Havarijní pojištění

Jedná se o pojištění motorového vozidla pro případ poškození, zničení nebo odcizení krádeží nebo loupeží.
Poškození nebo zničení motorového vozidla může být zpravidla způsobeno jakoukoli nahodilou událostí:
havárie, střet, pád vozidla,
odcizení vozidla nebo jeho částí,
vandalismus,
živelní rizika.

Doplňková pojištění
pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle
pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
pojištění zavazadel
úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
pojištění asistenčních služeb

Výši pojistného ovlivňuje:
výše pojistné částky
způsob zabezpečení
značka a typ vozidla
kategorie/druh vozidla
výše zvolené spoluúčasti
stáří vozidla
věk řidiče
předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)

Na co nezapomenout při sjednání:
správně stanovit pojistnou částku za pomoci ceny nové, nebo obvyklé/obecné
zvážit možnosti využití doplňkových připojištění
seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění

 

Zde je návod Jak postupovat při dopravní nehodě vydaný ČAP.