Kontakt

Sídlo společnosti

S SERVIS, s.r.o.
Horní náměstí 264/18
669 02 Znojmo

tel: +420 956 785 111
e-mail: pojisteni@s-servis.cz

Více informací

Zeptejte se

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nás zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.

Kontaktujte nás !

Aktuálně

Sdělení předsedy představenstva

V Praze, 25. 9. 2020

Vážení obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás informoval o realizované změně v nastavení dosavadní spolupráce s Vámi a z toho plynoucím cíli - posílit naše dosavadní obchodní aktivity v oblasti pojištění v obou leasingových společnostech patřících do Finanční skupiny České spořitelny – sAutoleasing, a.s. a Erste Leasing a.s., který na trhu funguje pod značkou Leasing České spořitelny.

Škody a pojistné události

Pojistná událost
Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.
Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Škodní událost
Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění.

Jednotlivé škody mohou mít různé povahy:
škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt)
věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci)
finanční (ztráta přijmu apod.)

Hlášení škodní události:
telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny
on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny
písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách)
nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod)

 

Zde je návod Jak postupovat při dopravní nehodě vydaný ČAP.

Zde je formulář Záznam o dopravní nehodě.

V případě potřeby kontaktujte:
S SERVIS, s.r.o.
Tel: +420 737 270 438
E-mail: info@s-servis.cz